Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2023

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok při ukončení zaměstnání. Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ) nebo třeba ženy po mateřské či rodičovské. Podpora se vypočítá na základě průměrné čisté mzdy. Maximální výše podpory je v roce 2023 částka 22 798 Kč měsíčně. Žádná minimální podpora není stanovena.

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok při ukončení zaměstnání. Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ) nebo třeba ženy po mateřské či rodičovské. Podpora se vypočítá na základě průměrné čisté mzdy. Maximální výše podpory je v roce 2023 částka 22 798 Kč měsíčně. Žádná minimální podpora není stanovena.

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok po skončení zaměstnání, pokud jste v posledních 2 letech „odpracovali“ alespoň 12 měsíců. Nemusí se ale jednat jenom o dobu v zaměstnání. Nárok na podporu, je třeba i po skončení rodičovské (doba na rodičovské se započítá, jako doba v zaměstnání). Nárok na podporu je i po skončení (přerušení) podnikání, jako OSVČ.

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je podpora pro nezaměstnané v roce 2023. Můžete tak zjistit, na co máte nárok, pokud v roce 2023 přijdete o zaměstnání. Podíváme se na to, kolik je maximální podpora, jak dlouho ji můžete dostávat. Kdo má nárok na podporu a kdo ne.

Kalkulačka: Výpočet podpory pro nezaměstnané v roce 2023

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Změna podmínek pro nárok na podporu v roce 2024

V roce 2023, navrhuje vláda velké změny. Jedná se o konsolidační balíček (úsporná opatření, daňové změny, důchodová reforma, a jiné). Většina změn, by měla platit od začátku roku 2024

Plánují se i změny v oblasti podpory v nezaměstnanosti:

 • Od začátku roku 2024 se zpřísní podmínky, pro nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti
 • Pro nárok na další podporu, bude nutné v novém zaměstnání odpracovat minimálně 6 měsíců (v některých případech minimálně 9 měsíců)
 • Od ledna 2024, se přestane zohledňovat vyplacené odstupné (nyní se výplata podpory odkládá o počet měsíců, za které je nárok na odstupné; v roce 2024 bude na podporu nárok hned od začátku evidence na ÚP)

Více informací o připravovaných změnách u podpory v nezaměstnanosti v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023?

Abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte mít v předchozích dvou letech odpracováno nejméně 12 měsíců. Přesněji, jedná se o dobu účasti na důchodovém pojištění:

 • Práce v zaměstnání, kde odvádíte sociální (důchodové) pojištění
 • Tedy i práce na dohodu DPP (dohoda o provedení práce), pokud je příjem vyšší než 10 000 Kč měsíčně
 • Nebo i práce na dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pokud je sjednán příjem alespoň 4000 Kč měsíčně
 • Podnikání jako živnostník (OSVČ)
 • Doba na mateřské nebo rodičovské dovolené (náhradní doba důchodového pojištění při péči o dítě do 4 roků)
 • Povinná základní vojenská služba, civilní služba
 • Péče o dítě do 10 roků, která je závislá alespoň v I. stupni na pomoci jiné osoby
 • Péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve II. stupni
 • Doba v invalidním důchodu III. stupně
 • Nemocenská po skončení zaměstnání

Pokud máte v posledních dvou letech splněno alespoň 12 měsíců (které mohou zahrnovat něco z výše uvedeného), pak byste měli mí nárok na podporu v nezaměstnanosti

Kdy není nárok na podporu v nezaměstnanosti?

V některých případech ale nemusíte mít nárok na podporu, i když splňujete výše uvedenou podmínku. Nárok na podporu v nezaměstnanosti není:

 • Pokud jste vyčerpali celou podpůrčí dobu podpory v nezaměstnanosti a následně nezískali alespoň 6 měsíců doby v zaměstnání
 • Pokud dojde k ukončení zaměstnání z důvodu hrubého porušení pracovní kázně
 • Pokud máte nárok na výsluhový příspěvek (a ten je vyšší než případná podpora v nezaměstnanosti)
 • Po ukončení studia na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole (během studia stát platí jenom zdravotní pojištění, sociální pojištění za studenty nikdo neplatí)

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítá na základě vaší průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání. Rozhodující je průměr za předchozí (ukončené) kalendářní čtvrtletí.

Výše podpory v nezaměstnanosti 2023:

 • 65% za první dva měsíce
 • 50% za druhé dva měsíce
 • 45% za zbytek doby (což je 1 až 7 měsíců)

Pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnance bez „vážného“ důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti po celou dobu jenom 45%.

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023?

Doba, po kterou případně máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od vašeho věku. Při vyšším věku je nárok na podporu delší dobu:

 • 5 měsíců při věku do 50 roků
 • 8 měsíců při věku od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců při věku nad 55 roků

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Pokud vám při ukončení zaměstnání vznikne nárok na odstupné, pak nedostane podporu hned. Za dobu, za kterou vám náleží odstupné, se podpora v nezaměstnanosti nevyplácí.

O podporu díky odstupnému ale nepřijdete. Jen se výplata podpory v nezaměstnanosti posune.

Pokud byste například měli dostávat podporu 5 měsíců a měli nárok na odstupné v délce 3 měsíce, pak se vám podpora bude vyplácet od 4 do 8 měsíce nezaměstnanosti.

Podpora po skončení rodičovské 2023

V některých případech se podpora nedá spočítat na základě průměrné mzdy. To je například situace, kdy jste nezaměstnaní po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené. Protože jste nějakou dobu byli doma s dítětem a neměli žádný příjem, tak není z čeho podporu vypočítat.

Na podporu je nárok i po skončení rodičovské (doba péče o dítě do 4 roků, se započítává pro nárok na podporu). V tomto případě, by se podpora určila na základě průměrné mzdy v ČR. Ta je pro rok 2023 stanovena na 39 306 Kč (pro účely výpočtu podpory v nezaměstnanosti).

 • Za první dva měsíce je nárok na 15% z průměrné mzdy, tj. v roce 2023 = 5 896 Kč
 • Za druhé dva měsíce je nárok na 12% z průměrné mzdy, tj. v roce 2023 = 4 717 Kč
 • Za zbytek doby je nárok na 11% z průměrné mzdy, tj. v roce 2023 = 4 324 Kč

Podobným způsobem se podpora v nezaměstnanosti vypočítá i v jiných případech. Třeba pokud budete po skončení zaměstnání dlouhodobě v pracovní neschopnosti (na nemocenské). Nebo i v dalších případech, kdy vám vzniká nárok na podporu započítáním náhradní doby důchodového pojištění.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Podpora od Úřadu práce nemůže být neomezeně vysoká. Sice se vypočítá na základě vaší průměrné mzdy. Pokud byste ale měli vysokou průměrnou čistou mzdu, pak je zde určité omezení. Je stanovena maximální výše podpory:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023 = 22 798 Kč měsíčně
 • Maximální podpora při rekvalifikaci = 25 549 Kč měsíčně

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Žádná minimální podpora v nezaměstnanosti není stanovena. Vychází se z průměrné mzdy. Pokud byste například pracovali jen na částečný úvazek a měli měsíční příjem 5000 Kč čistého, pak by se podpora spočítala jen z této částky. A za první dva měsíce byste dostávali 3250 Kč.

Pokud by byla podpora v nezaměstnanosti příliš nízká, nebo ve chvíli kdy už je výplata podpory ukončena, může vám případně vznikat nárok na sociální dávky. Může se jednat například o dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) nebo jiné.

Brigáda a přivýdělek na Úřadu práce

V době, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, nesmíte mít žádnou brigádu nebo jiný přivýdělek. I kdybyste měli jen minimální příjem, došlo by k pozastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti.

V době, kdy už nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, může pracovat, mít i nějakou brigádu nebo přivýdělek. Během doby, kdy jste na Úřadu práce, si můžete vydělat maximálně jednu polovinu minimální mzdy (v roce 2023 je to 8650 Kč). Pracovat můžete jenom na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo v klasickém pracovním či služebním poměru. Práce na DPP není možná.

V době, kdy jste na Úřadu práce ani nemůžete podnikat. Pokud byste zahájili podnikání, tak by se to automaticky bralo jako výkon hlavní činnosti. A vy byste přišli o nárok na podporu a byli byste vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce.

Mohlo by vás také zajímat...