Výpověď ve zkušební době – vzor výpovědi, podmínky, na co si dát pozor

Výpověď ve zkušební době, je možná kdykoliv. Pracovní poměr může skončit ihned, na hodinu, jakmile to písemně oznámíte zaměstnavateli. Nejedná se ale o „výpověď v prvém slova smyslu. Ve zkušební době, je to zrušení pracovního poměru, podle paragrafu 66 v zákoníku práce.

Výpověď ve zkušební době, je možná kdykoliv. Pracovní poměr může skončit ihned, na hodinu, jakmile to písemně oznámíte zaměstnavateli. Nejedná se ale o „výpověď v prvém slova smyslu. Ve zkušební době, je to zrušení pracovního poměru, podle paragrafu 66 v zákoníku práce.

V novém zaměstnání, je obvykle první 3 měsíce zkušební doba (může být i delší, nebo kratší, nebo nemusí být vůbec; 3 měsíce jsou ale obvyklý „standard“). Účelem zkušební doby je to, co vyplývá i z jejího názvu. Vyzkoušet si novou práci (a zaměstnavatel si zase může vyzkoušet nového zaměstnance).

Během zkušební doby, platí některé odlišné podmínky, které stanovuje zákoník práce. Týká se to i možnosti ukončení pracovního poměru. Ve zkušební době, je možné ukončit pracovní poměr téměř kdykoliv, v podstatě ihned „na hodinu“. Platí to jak pro zaměstnance, tak s určitým omezením i pro zaměstnavatele.

Výpověď ve zkušební době je možná, ale neobvyklá

I když se velmi často používá slovní spojení „výpověď ve zkušební době“, tak z praktického hlediska k tomu téměř nikdy nedochází. Ve zkušební době, to obvykle není výpověď, ale jedná se o zrušení pracovního poměru.

Pro výpověď (v tom smyslu, jak ji definuje zákoník práce), jsou stanoveny poměrně přísné podmínky a omezení. Ty podmínky pro výpověď, platí i ve zkušební době:

  • Pokud by dal zaměstnanec výpověď ve zkušební době (což je možné i bez uvedení důvodu), pak by měl standardní 2 měsíční výpovědní lhůtu
  • Pokud by dal ve zkušební době výpověď zaměstnavatel, pak by to musela být výpověď podle nějakého zákonného důvodu (například jeden z důvodů v paragrafu 52, zákoník práce), a opět by zde byla výpovědní doba 2 měsíce

Dát výpověď ve zkušební době (nebo dostat výpověď) není v rozporu s tím, co stanovuje zákoník práce. Ukončení pracovního poměru během zkušební doby, se ale obvykle neřeší formou výpovědi.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Pro možnost ukončit pracovní poměr ve zkušební době (bez větších omezení), je v zákoníku práce přímo konkrétní paragraf.

V něm se mluví o tom, že ke zrušení pracovního poměru, může dojít v podstatě kdykoliv i bez uvedení důvodu (důvody nemusí uvádět ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel).

Pouze pro zaměstnavatele je omezení, že nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance (od 15 dne už může zaměstnání skončit i během neschopenky ve zkušební době).

Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době, není nárok na odstupné, není výpovědní lhůta, nejsou ani žádná další omezení.

Viz paragraf 66, zákoník práce:

§ 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. 

(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti po zkušební době

Při ukončení zaměstnání ve zkušební době, může být následně nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Platí běžné podmínky. Je nutné splňovat „minimální odpracovanou dobu“. Podpora se bude počítat z posledního zaměstnání (které bylo ukončeno „ve zkušebce“).

Výpověď (i ve zkušební době) musí být vždy písemná

Výpověď v zaměstnání, nebo i zrušení pracovního poměru ve zkušební době, musí být provedeno vždy písemnou formou. Oznámit jenom ústně ve firmě šéfovi, že další den už nepřijdu, je právně neplatné. Nejde to ani po telefonu.

Písemnou formou, se po novele zákoníku práce z roku 2023, myslí i elektronická forma – pouze ale, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na elektronickém doručování písemností.

Podle nových podmínek (platí od října 2023), je možné dát nebo i dostat výpověď například i jenom emailem. Platí to i pro ukončení zaměstnání „ve zkušebce“.

Je povinná zkušební doba v novém zaměstnání?

Zkušební doba není povinná. Je to věc dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákoník práce zkušební dobu nenařizuje, pouze stanovuje její podmínky (maximální délku, apod.).

Pokud ani jedna strana netrvá na zkušební době, pak při nástupu do nového zaměstnání nemusí být vůbec žádná „zkušebka“.

Na druhou stranu je asi obvyklé, že v novém zaměstnání bude zkušební doba 3 měsíce (asi všichni to berou jako „automatickou věc“).

Jaká je maximální délka zkušební doby v novém zaměstnání?

Zákoník práce stanovuje omezení, pro maximální délku zkušební doby:

  • Maximálně 3 měsíce pro běžné pozice
  • Maximálně 6 měsíců pro vedoucí pozice

Současně ale platí, že zkušební doba nesmí být delší, než polovina sjednané doby. Pokud by měl někdo pracovní smlouvu na dobu určitou, například na 4 měsíce, pak by zkušební doba mohla být jenom maximálně 2 měsíce.

Prodloužení zkušební doby je možné jenom kvůli neschopence

Zkušební doba se nesmí prodlužovat. Výjimkou je situace, kdy je zaměstnanec část zkušební doby v pracovní neschopnosti. Pak se může zkušební doba prodloužit o počet dní na neschopence.

Stejná výjimka (prodloužení zkušební doby), by platila i pro celozávodní dovolenou nebo i pro různé překážky na straně zaměstnance, pro které nemohl během zkušební doby pracovat.

Nová zkušební doba při změně pozice (nebo jiné změně pracovní smlouvy)

Pokud vás v zaměstnání povýší, nebo pokud se domluvíte na změně pozice, a sjednáte si příslušný dodatek k pracovní smlouvě, pak to ale neznamená, že byste museli znovu absolvovat zkušební dobu.

Zkušební dobu, v jednom zaměstnání (práce pro jednoho zaměstnavatele), můžete mít jenom jednou.

Pokud dojdete ke změně pracovního poměru (jiná náplň práce, jiná pozice, jiné místo výkonu práce, apod.), tak to nedává zaměstnavateli právo, aby po vás požadoval další zkušební dobu.

Výpověď ve zkušební době – jak ukončit zaměstnání „ve zkušebce“

Pokud se rozhodnete ukončit zaměstnání během zkušební doby, tak tomu hlavně neříkejte výpověď.

Pokud byste zaměstnavateli doručili dokument, kde bude uvedeno, že dáváte výpověď, pak by s tím musel nakládat jako s výpovědí (výpovědní doba 2 měsíce, která začíná až od začátku následujícího měsíce).

Jinak ale ukončení zaměstnání ve zkušební době není nic složitého. Není nutné uvádět nějaký konkrétní důvod. Stačí jen oznámit, že ukončujete pracovní poměr ve zkušební době, od nějakého konkrétního data. Třeba dnes (dnešní datum), a zítra už nemusíte chodit do práce.

Pozor jen to, že ukončit zaměstnání není možné zpětně (do minulosti). Pracovní poměr končí nejdříve v den, kdy je zaměstnavateli doručena písemnost.

Je ale možné naplánovat ukončení zaměstnání – na konec týdne, měsíce, na nějaké jiné datum v budoucnosti (které je ale ještě před koncem zkušební doby, jakmile by skončila zkušební doba, tak už by nebylo možné zrušení pracovního poměru, a musela by se řešit výpověď nebo ukončení zaměstnání dohodou).

Vzor výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnance

Název společnosti
Adresa zaměstnavatele
(zaměstnavatel)
Datum

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vážení,

ve Vaší společnosti jsem byl/a zaměstnán/a jako …… na základě pracovní smlouvy ze dne ……. a doposud jsem v tříměsíční zkušební době.

Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce ruším pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí k ……..

V ……. dne ………

 

(zaměstnanec, podpis)

Jméno a příjmení, adresa zaměstnance
Datum narození

Nic dalšího není potřeba. Stačí jen takto stručně. Nezapomeňte doplnit správné údaje – název a adresa zaměstnavatele. Vaše jméno a případně i adresa/datum narození. Je také důležité konkrétní datum. Pokud neuvedete, k jakému dni chcete ukončit pracovní poměr, pak je to ke dni doručení výpovědi.

Mohlo by vás také zajímat...