Jak změnit zdravotní pojišťovnu? Čas je jen do konce září nebo do konce března!

Změnu zdravotní pojišťovny je možné provést jenom jednou za rok (jsou pouze dva termíny – žádost je nutné podat do konce září nebo do konce března; změna proběhne od ledna nebo od července). Změnu může provést kdokoliv – i studenti, senioři nebo nezaměstnaní.

Změnu zdravotní pojišťovny je možné provést jenom jednou za rok (jsou pouze dva termíny – žádost je nutné podat do konce září nebo do konce března; změna proběhne od ledna nebo od července). Změnu může provést kdokoliv – i studenti, senioři nebo nezaměstnaní.

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany ČR. Od právě narozených dětí, přes školáky, studenty, až po zaměstnance, podnikatele nebo i důchodce. Za někoho platí zdravotní pojištění stát, za někoho zaměstnavatel, zbytek si musí platit pojištění sám (OSVČ nebo OBZP).

Protože je placení zdravotního pojištění povinné, tak má každý i svoji zdravotní pojišťovnu. Aktuálně je v ČR pouze 7 zdravotních pojišťoven (původně jich bylo 29).:

  • VZP (kód 111) = Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • VOZP (kód 201) = Vojenská zdravotní pojišťovna
  • CZPZ (kód 205) = Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • OZP (kód 207) = Oborová zdravotní pojišťovna
  • ZPS (kód 209) = Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • ZPMV (kód 211) = Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
  • RBP (kód 213) = Regionální zaměstnanecké pojišťovna

Změnou zdravotní pojišťovny sice nic neušetříte, můžete na tom ale vydělat. Jednotlivé pojišťovny nabízí různé příspěvky na preventivní péči. Což může představovat i několik tisíc korun za rok.

Kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojišťovnu je možné pouze jednou za rok. Na výběr jsou dva termíny:

  • Změna je možná od 1. ledna nebo 1. července

Žádost o změnu zdravotní pojišťovny (přihláška k nové zdravotní pojišťovně), ale musí být podána nejpozději 3 měsíce předem:

  • Žádost o změnu musí být podána do 31. března (zdravotní pojišťovna se změní od 1. července)
  • Žádost o změnu musí být podána do 30. září (zdravotní pojišťovna se změní od 1. ledna)

Kdo může změnit zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojišťovnu může změnit kdokoliv. To, že za vás platí zdravotní pojištění stát, rozhodně neznamená, že byste museli být u VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna).

Svoji pojišťovnu, si mohou vybrat studenti, zaměstnanci, penzisté, zaměstnanci, podnikatelé, prostě kdokoliv.

Jediný, kdo si nemůže vybrat zdravotní pojišťovnu je novorozenec. Právě narozené miminko, se přihlašuje ke stejné zdravotní pojišťovně, jakou má jeho matka. Následně je možná změna – ale až v řádném termínu pro změnu (od července nebo od ledna).

Mohu změnit zdravotní pojišťovnu, i když mám dluh na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit, i když u té stávající máte nějaký dluh, za nezaplacené zdravotní pojištění.

Tím, že změníte zdravotní pojišťovnu, se ale tohoto dluhu nezbavíte. Původní pojišťovna, u které vám vznikl dluh, po vás bude dlužnou částku i nadále požadovat.

Při nezaplacení, může pojišťovna začít dluh i vymáhat – za nezaplacené pojištění, naskakují poměrně vysoké úroky, a hrozí i exekuce. Exekuce za nezaplacené zdravotní pojištění, navíc spadá mezi přednostní pohledávky (a exekutor může zabavit více peněz ze mzdy, než u jiných běžných dluhů)

Změna zdravotní pojišťovny u OSVČ

Svoji zdravotní pojišťovnu, si mohou vybrat i podnikatelé. Tím, že se rozhodnou pro změnu, ale vůbec nic neušetří. I nadále bude nutné platit nejméně minimální zálohu (netýká se OSVČ vedlejších, tam je to se zálohami jinak), nebo na základě naposledy podaného přehledu o příjmech (13,5% z vyměřovacího základu).

Pokud by si OSVČ podal žádost o změnu zdravotní pojišťovny do konce září (a změna by tedy proběhla od 1. ledna), tak by v lednu platil zdravotní pojištění (za prosinec) ještě svojí „staré“ pojišťovně. A platbu za leden (která je splatná do 8. února), by platil už nové pojišťovně.

Pokud dojde u živnostníka ke změně zdravotní pojišťovny s účinností od ledna, tak přehled o příjmech z podnikání (který se na pojišťovnu podává jednou za rok), se podává ještě k původní zdravotní pojišťovně.

Změna zdravotní pojišťovny u zaměstnance

Pokud se pro změnu zdravotní pojišťovny rozhodne zaměstnanec, pak si tuto změnu vyřizuje sám. Podá si příslušnou žádost, a to je v podstatě vše.

Tuto změnu, ale musí oznámit i svému zaměstnavateli – nejpozději do 8 dní (zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí firma, mzdová účetní tedy potřebuje vědět, jakou pojišťovnu má zaměstnanec).

Formulář – žádost o změnu zdravotní pojišťovny

Formulář, pro změnu zdravotní pojišťovny, musíte hledat na webu pojišťovny, ke které se chcete nově přihlásit.

Příklad: Pokud byste například chtěli přejít k VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna), pak na jejich webu najdete příslušný formulář v elektronické podobě (viz zde).

Poznámka: Všechny pojišťovny mají na svém webu (na webových stránkách) nějaký podobný formulář, jako má výše uvedená VZP (ta zde slouží jen jako příklad – rozhodně vás nenabádáme, abyste přešli právě k této pojišťovně).

Tento formulář vyplníte, a to je celé. Zdravotní pojišťovna, kterou jste si vybrali, pak za vás provede celý proces přeregistrace a „odhlášení“ od původní zdravotní pojišťovny.

Kolik stojí změna zdravotní pojišťovny – platí se nějaké poplatky?

Změna zdravotní pojišťovny nic nestojí. Stačí vyplnit jeden formulář, a nic dalšího v zásadě není potřeba řešit (resp. zaměstnanci nahlásí změnu firmě, OSVČ si musí změnit trvalý příkaz na placení zdravotního, změnu zdravotní pojišťovny musíte nahlásit svému lékaři, apod.).

Kdy se vyplatí změna zdravotní pojišťovny?

Odpověď na otázku kdy a komu se vyplatí změna zdravotní pojišťovny, není příliš jednoduchá. Každá zdravotní pojišťovna, nabízí odlišnou skladbu různých benefitů.

Některé pojišťovny, nabízí více příspěvků například pro těhotné ženy, a následně i pro miminka. Jiné zase mají příspěvky na preventivní péči, více zaměřené na seniory. Jinde to mohou být zase různé preventivní programy (onkologická vyšetření, apod.).

Důležitým faktorem může být i to, zda má váš lékař smlouvu s danou pojišťovnou. Všichni lékaři, nemusí mít podepsané smlouvy se všemi pojišťovnami (u běžných lékařů to není tak časté, ale u specialistů není výjimkou, že nemají smlouvu s každou pojišťovnou).

Nabídka pojišťoven se navíc v průběhu času mění – vyplatí se tedy čas od času porovnat aktuální nabídku pojišťoven a případně provést změnu.

Mohlo by vás také zajímat...