Převedení dovolené do roku 2024 – pravidla pro převod dovolené, kdy je nárok na proplacení?

Dovolená, která se nestihne vybrat před koncem roku 2023, se převádí do roku 2024. Na žádost zaměstnance je ale možné převádět jenom část dovolené. Na proplacení dovolené je nárok, jenom na konci pracovního poměru. Od 1. 1. 2024 bude nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ.

Dovolená, která se nestihne vybrat před koncem roku 2023, se převádí do roku 2024. Na žádost zaměstnance je ale možné převádět jenom část dovolené. Na proplacení dovolené je nárok, jenom na konci pracovního poměru. Od 1. 1. 2024 bude nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ.

Před koncem roku, může mnoho lidí zajímat, co se stane s dovolenou, kterou nestihli vyčerpat v roce 2023. A jaká jsou pravidla, pro převedení dovolené do roku 2024? Musí zaměstnavatel proplatit nevyčerpanou dovolenou? Nebo může nařídit čerpání dovolené na konec roku, i když se to zaměstnanci zrovna nehodí?

Může zaměstnavatel nařídit dovolenou před koncem roku?

O termínech čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnavatel. Děje se tak sice na základě žádosti zaměstnance, rozhodující slovo má ale šéf. Ten může dovolenou schválit, nebo také zamítnout (zvláště když jsou ve hře nějaké provozní důvody).

Zaměstnavatel má možnost i nařídit čerpání dovolené. A to, i když se to zaměstnanci zrovna nehodí. Povinností zaměstnavatele je, aby o termínu dovolené zaměstnance informoval písemně, a nejméně 14 dní předem.

Poznámka: To „písemně“ může ve výsledku znamenat i elektronickou formou – novela zákoníku práce, která platí od října 2023, zavedla možnost elektronické komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. I výpověď poslaná emailem, může mít stejnou platnost, jako ta napsaná na partu.

Podmínky pro převedení „staré“ dovolené do roku 2024

Podmínky pro možnost převedení dovolené do dalšího roku, určuje zákoník práce. Ten zaměstnavateli mimo jiné nařizuje, aby zajistil čerpání dovolené v aktuálním kalendářním roce (2023).

Převedení dovolené do roku 2024, je možné pouze ve 3 případech:

  • Pokud vyčerpání dovolené brání nějaké vážné provozní důvody na straně firmy
  • Pokud vyčerpání dovolené brání nějaké důležité osobní překážky na straně zaměstnance (například neschopenka)
  • Pokud zaměstnanec požádá o převedení části dovolené

Převod části nevyčerpané dovolené do roku 2024 – obvykle maximálně 5 dní

Prvními dvěma případy, kdy se převádí dovolená „automaticky“ se asi není nutné podrobněji zabývat.

Pokud je zaměstnanec před koncem roku na neschopence, nebo například na rodičovské, pak je jasné že si dovolenou nemůže vybrat, a ta se automaticky převádí do dalšího roku.

To samé platí i pro případy, kdy zasáhne nějaká „vyšší moc“ (vážné provozní důvody), a zaměstnavatel vám před koncem roku nemůže dovolit čerpání dovolené.

Pozor jen na to, že pokud firma neodhadla situaci, a potřebuje rychle před koncem roku dokončit zakázky, pak se ale nejedná o vážné provozní důvody. To je problém firmy. Ne důvod, proč byste měli být na Vánoce bez dovolené.

K převedení dovolené do roku 2024, může dojít i na základě žádosti zaměstnance. Pamatuje na to i zákoník práce a stanovuje podmínky. Dovolená se rozhodně nedá převádět „jen tak“ celá (nejde to tedy zařídit jednoduše tak, že byste si celou letošní dovolenou „schovali“ pro příští rok“).

Viz paragraf 218, odstavec 2, zákoník práce:

(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.

Z uvedené citace zákona vyplývá, že základní 4 týdny dovolené (na které mají nárok všichni zaměstnanci), by se měly vyčerpat ještě v aktuálním kalendářním roce 2023.

Do roku 2024, by se měla převádět jenom dovolená, která je nad rámec základních 4 týdnů (ve školství by se měla převádět dovolená, která je nad 6 týdnů).

Například státní zaměstnanci, mají nárok minimálně na 5 týdnů. U nich by tedy mělo být možné převádět 5 dní dovolené (jeden týden).

Na pět týdnů, má nárok i řada zaměstnanců v soukromém sektoru. Týden dovolené navíc, je už dnes poměrně standardní benefit. Někde ale firma poskytuje navíc, třeba jenom 3 dny dovolené. Pak by se měly převádět jenom tyto 3 dny.

Dovolená převedená do roku 2024 – jiné podmínky pro čerpání dovolené

Dovolená, která se převádí do dalšího roku, má mírně odlišné podmínky pro čerpání. Jednak by se měla čerpat přednostně. A dále platí, že pokud zaměstnavatel neurčí termín čerpání staré dovolené do 30. 6., tak si o ní následně rozhoduje zaměstnanec sám

Do 30. 6. potřebuje zaměstnanec souhlas od šéfa, od 30. 6. je už možné starou (převedenou) dovolenou čerpat jenom na základě oznámení („…. příští týden tady nebudu, beru si dovolenou….“).

Kdy je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené?

Stará dovolená, kterou si v zaměstnání nestihnete vybrat před koncem roku, se ale za běžných podmínek neproplácí. Dovolenou je možné pouze převádět.

K proplacení nevyčerpané dovolené, může dojít pouze na konci pracovního poměru. Pokud vám zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené ještě před koncem zaměstnání (nebo pokud to není možné například kvůli neschopence), tak je na konci zaměstnání nárok na proplacení.

Dovolená se proplácí standardní náhradou mzdy za dovolenou – vypočítá se z průměrného výdělku za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Většinou ale zaměstnavatelé nařizují, aby si zaměstnanci vybrali dovolenou ještě před koncem výpovědní lhůty (viz výše – čerpání dovolené může zaměstnavatel i nařídit). Takže se dovolená až tak často neproplácí.

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, bude vznikat nárok na dovolenou i lidem, co pracují na dohodu o provedení práce (DPP), nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Na dovolenou, bude nárok po odpracování alespoň 80 hodin (4 násobky „virtuální“ týdenní pracovní doby).

Podmínky pro výpočet dovolené u dohody, jsou jinak v zásadě stejné, jako u klasického pracovního poměru. Za každých 20 odpracovaných hodin je nárok na 1/52 z celkové dovolené. Viz kalkulačka výpočet dovolené u dohody v roce 2024.

U dohody DPP a DPČ, budou stejné podmínky i pro čerpání dovolené, nebo pro případné převádění dovolené. I u dohody bude nárok na proplacení nevyčerpané dovolené na konci smlouvy.

Mohlo by vás také zajímat...