Mateřská dovolená 2024 – výpočet peněžité pomoci v mateřství od 1. 1. 2024

V roce 2024, může být nárok na vyšší mateřskou. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (zvýšení o 9%). Od ledna 2024, by se také měla zvýšit rodičovská. Rodičovský příspěvek by měl být 350 000 Kč, a rodičovská se zkrátí jen na 3 roky.

V roce 2024, může být nárok na vyšší mateřskou. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (zvýšení o 9%). Od ledna 2024, by se také měla zvýšit rodičovská. Rodičovský příspěvek by měl být 350 000 Kč, a rodičovská se zkrátí jen na 3 roky.

Od 1. 1. 2024, začnou platit nové redukční hranice, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM). Oproti předchozímu roku, budou nové redukční hranice o 9% vyšší, což se pozitivně odrazí i na zvýšení vypočítané PPM. Pro některé maminky to může znamenat, že jejich mateřská bude i 1000 Kč měsíčně vyšší (nebo i více).

Od ledna 2024, by se také měl zvýšit rodičovský příspěvek. Vláda prosadila zvýšení rodičovské o 50 000 Kč (od 1. 1. 2024 by měl být rodičovský příspěvek u jednoho dítěte 350 000 Kč, a na dvojčata to bude 525 000 Kč)

Kalkulačka PPM 2024 – Výpočet kolik bude mateřská od 1. ledna 2024

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM) se používá denní vyměřovací základ. Obvykle se vychází z posledních 12 kalendářních měsíců, před nástupem na mateřskou dovolenou.

U zaměstnanců se vyměřovací základ stanoví na základě hrubé mzdy (do cca 44 tisíc hrubého měsíčně, se započítá 100%), v posledním zaměstnání.

U OSVČ, se vyměřovací základ odvíjí od příjmů (zisku) z podnikání, a od toho, kolik si platí na nemocenské pojištění (při minimální platbě 216 Kč měsíčně, je vyměřovací základ jenom 8 000 Kč).

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kdo má nárok na mateřskou a jaké budou podmínky v roce 2024?

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena prvních 28 týdnů (jedno dítě) nebo prvních 37 týdnů (dvojčata nebo vícerčata).

Na mateřskou mohou mít nárok zaměstnanci (nárok může vzniknout i u DPP nebo DPČ), nebo i podnikatelky (pokud si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Základní podmínky pro nárok na mateřskou, se v roce 2024 nijak nemění (v roce 2024, se bude projednávat novela zákona o nemocenském pojištění, kde budou nějaké změny, ty by ale měly začít platit až od 1. 1. 2025).

Pro nárok na mateřskou je nutná „minimální odpracovaná doba“ (doba účasti na nemocenském pojištění), alespoň 270 kalendářních dní, za poslední dva roky (před termínem nástupu na PPM).

Dále by měla být žena před porodem zaměstnaná, nebo být alespoň v ochranné době (ochranná doba může být až 180 dní, po skončení zaměstnání).

Na mateřskou, mohou mít někdy nárok i těhotné studentky, po skončení školy. Obecně ale platí, že bez zaměstnání (nebo bez podnikání a související účasti na nemocenském pojištění), nemůže vzniknout nárok na PPM.

Redukční hranice pro výpočet PPM v roce 2024

Od začátku roku 2024, se pro výpočet mateřské (nebo i dalších dávek, jako je nemocenská, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné či vyrovnávací příspěvek v mateřství) budou používat zvýšené redukční hranice.

V roce 2024 jsou redukční hranice vyšší o 9%, než předchozím roce. Při výpočtu PPM se do 1 redukční hranice započítá 100%, do druhé redukční hranice se započítá 60% a do 3 redukční hranice se započítá 30% (nad 3 redukční hranici se už nic nezapočítá).

2023 2024
1 redukční hranice 1 345 Kč 1 466 Kč
2 redukční hranice 2 017 Kč 2 199 Kč
3 redukční hranice 4 033 Kč 4 397 Kč

Zvýšení mateřské (PPM) v roce 2024

Od začátku roku 2024, se pro výpočet mateřské (nebo i dalších dávek, jako je nemocenská, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné či vyrovnávací příspěvek v mateřství) budou používat zvýšené redukční hranice.

V roce 2024 jsou redukční hranice vyšší o 9%, než předchozím roce. Při výpočtu PPM se do 1 redukční hranice započítá 100%, do druhé redukční hranice se započítá 60% a do 3 redukční hranice se započítá 30% (nad 3 redukční hranici se už nic nezapočítá).

Hrubá mzda Mateřská 2023 Mateřská 2024 Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč 0%
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč 0%
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč 0%
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč 0%
40 000 Kč 27 660 Kč 27 660 Kč 0 Kč 0%
45 000 Kč 29 970 Kč 30 990 Kč +1020 Kč +3,40%
50 000 Kč 32 040 Kč 33 060 Kč +1020 Kč +3,18%
55 000 Kč 34 110 Kč 35 130 Kč +1020 Kč +2,99%
60 000 Kč 36 180 Kč 37 170 Kč +990 Kč +2,74%
65 000 Kč 37 500 Kč 39 270 Kč +1770 Kč +4,72%
70 000 Kč 38 520 Kč 40 680 Kč +2160 Kč +5,61%
80 000 Kč 40 620 Kč 42 780 Kč +2160 Kč +5,32%
90 000 Kč 42 660 Kč 44 820 Kč +2160 Kč +5,06%
100 000 Kč 44 730 Kč 46 920 Kč +2190 Kč +4,90%
110 000 Kč 46 830 Kč 48 990 Kč +2160 Kč +4,61%
120 000 Kč 48 870 Kč 51 030 Kč +2160 Kč +4,42%
130 000 Kč 49 440 Kč 53 130 Kč +3690 Kč +7,46%
140 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4470 Kč +9,04%
150 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4470 Kč +9,04%

Zvýšení rodičovské od ledna 2024

Od 1. 1. 2024, by měla začít platit změna zákona o státní sociální podpoře, která bude mimo jiného zahrnovat i zvýšení rodičovského příspěvku.

Na rodičovský příspěvek, je nárok u nejmladšího dítěte v rodně, po skončení mateřské (na PPM je nárok prvních 28 nebo 37 týdnů na mateřské dovolené, následuje rodičovská dovolená a nárok na rodičovský příspěvek).

Od roku 2020, byl rodičovský příspěvek 300 000 Kč na jedno dítě (na dvojčata to bylo 450 000 Kč). Od 1. ledna 2024, by mělo dojít ke zvýšení o 50 000 Kč:

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě v roce 2024 = 350 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata v roce 2024 = 525 000 Kč

Podle aktuálních informací, ale na zvýšenou rodičovskou, bude nárok jenom u dětí, které se narodí až od 1. 1. 2024. U dětí, které se narodí do konce roku 2023 (do 31. 12. 2023 včetně), zřejmě bude nárok na rodičovský příspěvek, jenom podle původních podmínek.

Mohlo by vás také zajímat...