Zvýšení minimální mzdy od ledna 2025 – nově bude minimum 47% průměrné mzdy

Od ledna 2025, se bude zvyšovat minimální mzda podle nových podmínek. Nově by měla být minimální výplata až 47% průměrné mzdy (zvyšovat se bude postupně až do roku 2029). Současně se zruší zaručená mzda (od roku 2025 budou jenom 4 úrovně zaručeného platu u státních zaměstnanců).

Od ledna 2025, se bude zvyšovat minimální mzda podle nových podmínek. Nově by měla být minimální výplata až 47% průměrné mzdy (zvyšovat se bude postupně až do roku 2029). Současně se zruší zaručená mzda (od roku 2025 budou jenom 4 úrovně zaručeného platu u státních zaměstnanců).

V druhé polovině března 2024, schválila vláda změnu zákoníku práce, která přinese pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Měly by tak odpadnout každoroční dohady mezi vládou, odbory a zaměstnavateli o tom, kolik bude minimální mzda od nového roku.

Pro zvyšování minimální výplaty, budou nastavena jasná pravidla. A výpočet minimální mzdy se bude provádět z toho, kolik je průměrná mzda. Nově by to mělo být až 47% průměrné mzdy. Současně se ale zruší zaručená mzda (zůstane pouze u státních zaměstnanců, kde budou nově 4 úrovně zaručeného platu).

Změna zákoníku práce 2024 – nové podmínky pro výpočet minimální mzdy

O tom, že se budou měnit pravidla pro výpočet minimální mzdy, se mluví již od minulého roku. Jasná pravidla pro valorizaci minimální mzdy, a její svázání s průměrnou mzdou, totiž požaduje Evropská unie.

Některé země EU již tuto změnu zavedly (nebo postupně zavádí) a minimální plat se tam poměrně výrazně zvýšila (například v Polsku). A podobné by to mělo být brzy i u nás.

Od ledna 2025, by se měla minimální mzda výrazně zvýšit. V druhé polovině března schválila vláda návrh na změnu zákona. Novela zákoníku práce, musí být ještě projednána v Parlamentu a v Senátu, zde se ale neočekávají žádné problémy.

Nové podmínky pro minimální mzdu, by mohly platit už od července 2024. Následně by měla vláda v září 2024 vyhlásit přepočítávací koeficienty pro rok 2025 a 2026. A od 1. 1. 2025 se zvýší minimální mzda podle nových pravidel.

Podobně by to pak fungovalo i v dalších letech. Jednou za 2 roky, by se vyhlásily nové přepočítávací koeficienty, a minimální mzda se bude automaticky zvyšovat podle toho, jak poroste průměrná mzda v ČR.

Opravdu bude minimální mzda 47% průměrné mzdy?

V médiích se nyní poměrně často uvádí, že minimální mzda bude 47% průměrné mzdy. To ale není úplně přesné. 47% průměru je cíl, kterého by měla minimální mzda dosáhnout postupně do roku 2029. Pro roky 2025 a 2026, to tedy ještě bude méně.

Výpočet minimální výplaty navíc bude trochu složitější. Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude v pravidelných intervalech připravovat podrobnější analýzu, která bude zohledňovat aktuální životní náklady, kupní sílu, obecnou úroveň mezd, jejich rozdělení a další faktory.

Nový výpočet minimální mzdy tedy nebude tak jednoduchý, že by to byl jenom prostý 0,47 násobek průměrné mzdy.

Tyto konkrétní parametry, které budou rozhodující pro finální výpočet minimální mzdy, navíc nejsou obsaženy ve schválené novele zákoníku práce (tam jsou jenom obecná pravidla, jak se bude nově určovat minimální plat).

Kolik je minimální mzda v roce 2024?

Od začátku roku 2024, se minimální mzda zvýšila na 18 900 Kč (zvýšení o 1600 Kč oproti předchozímu roku).

Minimální hodinová mzda, se v roce 2024 zvýšila na 112,50 Kč (týká se i těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ).

Kalkulačka výpočet výplaty – kolik je čistá mzda v roce 2024

Pokud vás zajímá, kolik by měla být vaše čistá mzda v roce 2024, pak si to můžete sami spočítat (od ledna platí několik změn, které se týkají výpočtu výplaty):

Kolik bude minimální mzda v roce 2025?

Jak už bylo uvedeno výše, přepočítávací koeficienty pro výpočet minimální mzdy, stanoví vláda až v září 2024 (za předpokladu, že bude novela zákoníku práce schválena ve stávající podobě).

Čistě hypoteticky, průměrná mzda pro rok 2024 (která se používá například pro výpočet důchodu), je stanovena na 43 967 Kč. Pokud by měla být minimální mzda 47% z této průměrné mzdy, tak by to vycházelo na cca 20 700 Kč.

Výpočet minimální mzdy pro rok 2025, by měl ale vycházet z očekávané průměrné mzdy pro rok 2025, což bude více. Současně ale v roce 2025 ještě nebude minimální mzda cílena na 47% průměrné mzdy (k tomu se má postupně dostat až do roku 2029).

Předběžně se tedy dá odhadnout, že minimální mzda se od 1. 1. 2025 zvýší minimálně o 1000 Kč. A je poměrně dosti pravděpodobné, že se dostane na hranici 20 000 Kč měsíčně (tj. na nějakých 120 Kč za hodinu). Kolik to ale přesně bude, stanoví vláda až během září 2024.

Od roku 2025 se zruší zaručená mzda

Společně s novými pravidly pro zvyšování minimální mzdy, se ale bude rušit zaručená mzda. Resp. zaručená mzda, už bude platit jenom pro státní zaměstnance.

Od roku 2025, by měly být už jenom 4 úrovně minimálního zaručeného platu:

  • Zaručený plat 1 skupina = minimální mzda
  • Zaručený plat 2 skupina = 1,2 násobek minimální mzdy
  • Zaručený plat 3 skupina = 1,4 násobek minimální mzdy
  • Zaručený plat 4 skupina = 1,6 násobek minimální mzdy

V soukromém sektoru, by tak už od 1. 1. 2025 nebyla vůbec žádná zaručená mzda (pouze minimální).

Vláda předpokládá, že zaměstnanci ve firmách, by měli být dostatečně chráněni novými pravidly pro výpočet minimální mzdy, a změnami, které se týkají možností kolektivního vyjednávání o mzdách.

Obecně se má za to, že institut zaručené mzdy, je již dlouhodobě překonaný (i vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti, firmy platí lidem podstatně více, než kolik je zákonná minimální zaručená mzda).

Kolik je zaručená mzda v roce 2024

Aktuálně – až do konce roku 2024, ale zatím stále platí, že zaměstnanci s určitou profesí (celkem 8 skupin), mají nárok nejméně na zaručenou mzdu. I zaručený plat se od začátku roku zvyšoval (zvýšení se ale týkalo jenom první, druhé, třetí a čtvrté skupiny).

Skupina prací Zaručená mzda 2024 Hodinová mzda 2024
1. skupina 18 900 Kč 112,5 Kč
2. skupina 19 500 Kč 116,1 Kč
3. skupina 21 300 Kč 126,8 Kč
4. skupina 21 800 Kč 129,8 Kč
5. skupina 24 100 Kč 143,3 Kč
6. skupina 26 600 Kč 158,2 Kč
7. skupina 29 400 Kč 174,7 Kč
8. skupina 37 800 Kč 225,0 Kč

Mohlo by vás také zajímat...