Kalkulačka čisté mzdy 2024 – výpočet výplaty po změnách od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se bude měnit výpočet výplaty (čisté mzdy). Všichni zaměstnanci budou platit vyšší povinné odvody státu (nově i nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy). Někteří zaměstnanci budou platit i vyšší daně. Plánují se i další změny (zrušení daňových slev, zrušení zaměstnaneckých benefitů, přísnější podmínky pro dohody).

Od začátku roku 2024, se bude měnit výpočet výplaty (čisté mzdy). Všichni zaměstnanci budou platit vyšší povinné odvody státu (nově i nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy). Někteří zaměstnanci budou platit i vyšší daně. Plánují se i další změny (zrušení daňových slev, zrušení zaměstnaneckých benefitů, přísnější podmínky pro dohody).

Na konci červena 2023, schválila vláda sadu úsporných opatření (konsolidační balíček, který zahrnuje změny daní a další úspory, plánují se i velké změny u důchodů). Všechny změny už byly schváleny i v Senátu a v Parlamentu, a budou platit od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024).

Vládou prosazované změny (konsolidační balíček), zahrnují i několik změn, které pocítí všichni zaměstnanci. Pro většinu zaměstnanců to znamená snížení čisté mzdy (o několik stokorun, u některých i o několik tisíc korun).

Výpočet výplaty 2024 – co se změní od 1. 1. 2024?

Konsolidační balíček, zahrnuje několik desítek změn (celkem se bude měnit přes 50 různých zákonů). Popisovat všechny změny, které plánuje vláda pro rok 2024, by bylo nad možnosti tohoto článku. Pokusíme se zaměřit jen na ty novinky, které se týkají zaměstnanců a jejich výplaty.

Hladní změny pro zaměstnance od ledna 2024:

 • Od ledna 2024 se znovu zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance (nyní platí jen zaměstnavatel) – pro všechny zaměstnance to znamená zvýšení povinných odvodů státu o 0,6%
 • Zaměstnanci s nadprůměrnou výplatou (více než trojnásobek průměrné mzdy, cca 132 000 Kč), budou platit vyšší daň z výplaty (dříve se 23% platí, až při čtyřnásobku průměrné mzdy)
 • Budou se rušit některé daňové slevy, nebo měnit podmínky (zrušit se má školkovné, daňová sleva na studenta, zpřísní se podmínky u daňové slevy na manželku)
 • Omezí se daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů (firmy už si budou moci odepisovat z daní příspěvky na kulturu, sport a další volnočasové aktivity pouze do 21 984 Kč za rok; většina firem tyto benefity zruší nebo alespoň omezí)
 • Zpřísní se podmínky pro dohody – od roku 2024, se budou všechny dohody evidovat u ČSSZ, při příjmu nad 25% (nebo na 40%) průměrné mzdy, se bude povinně platit pojištění (dohody už nebudou tak výhodné – ani pro zaměstnance, ani pro zaměstnavatele), změna platí až od 1. července 2024, limity budou nad 10 500 Kč a nad 17 500 Kč

Mzdová kalkulačka 2024 – výpočet výplaty od ledna 2024 (změny v konsolidačním balíčku)

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak by vám vycházela výplata (čistá mzda) v roce 2024.

Zvýší se povinné odvody státu (nemocenské pojištění 0,6%), častěji se bude platit zvýšená daň z výplaty (23%), zruší se některé daňové slevy.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Výpočet výplaty 2024 – daň z výplaty a změny

Základní daň z výplaty je 15% z hrubé mzdy. Tuto daň platí všichni (i ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo na dohodu DPČ).

Při nadprůměrném příjmu, se platí zvýšená daň 23%:

 • V roce 2023 se platí 23% z toho, co je nad cca 161 000 Kč (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 • V roce 2024 se bude platit 23% z toho, co bude nad cca 132000 Kč (trojnásobek průměrné mzdy)

Výpočet výplaty 2024 – sociální pojištění pro zaměstnance

Kromě daní, se z hrubé mzdy strhávají i další povinné odvody státu – sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnanci nyní platí sociální pojištění ve výši 6,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 24,8%)

Od ledna 2024, se tato srážka zvýší o 0,6%. Kromě důchodového pojištění (6,5%), se nově bude platit i nemocenské pojištění (0,6%). Odvody na sociální pojištění tedy budou celkem 7,1%.

Sociální pojištění pro zaměstnance 2024:

 • Důchodové pojištění = 6,5% z hrubé mzdy
 • Nemocenské pojištění = 0,6% z hrubé mzdy
 • Sociální pojištění celkem = 7,1%

Zvýšení odvodů o 0,6% vypadá na první pohled zanedbatelně. Za každých 10 000 Kč hrubé mzdy, je to ale 60 Kč navíc. Pro zaměstnance s hrubou mzdou okolo 30 tisíc korun, to jsou skoro dvě stovky navíc pro stát. U hrubé mzdy 40 tisíc korun, je to už 240 Kč. U hrubé mzdy 60 tisíc korun je to 360 Kč, … atd.

Za rok je to ve výsledku i několik tisíc korun, o které se snižuje čistá mzda. Vláda sama odhaduje, že takto od zaměstnanců získá cca 11,3 miliardy korun. Bez zavedení této novinky, by peníze zůstaly lidem.

Výpočet výplaty 2024 – zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění z výplaty, je 4,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 6,5%). Zdravotní pojištění, by se v roce 2024 měnit nemělo (s výjimkou běžného zvýšení minimální částky od začátku roku).

Od začátku roku 2024 se minimální mzda zvýší na 18 900 Kč. To je určitě dobrá zpráva pro některé zaměstnance. Zvýšení minimální mzdy, ale současně automaticky znamená i zvýšení minimálního zdravotního pojištění.

Minimální „zdravotko“ se určuje jako 13,5% z minimální mzdy (v roce 2024 je to 2552 Kč měsíčně). Pro některé zaměstnance to může znamenat zvýšení doplatku do minimálního zdravotního pojištění.

Výpočet výplaty 2024 – Daňové slevy pro zaměstnance

Dále se plánují i změny u daňových slev. Ty základní (daňová sleva na poplatníka nebo daňová sleva na dítě), se naštěstí měnit nemají. Mění se jen méně důležité daňové slevy.

Zrušit se má školkovné (nyní až 17 300 Kč za umístění dítěte ve školce), nebo daňová sleva pro studenta (nyní 4020 Kč za rok, tj. 335 Kč měsíčně).

U daňové slevy za manželku (nyní je to 24 840 Kč), se plánuje omezení. Nově by byl na tuto daňovou slevu nárok jen v případě, že druhý manžel/manželka pečuje o dítě do 3 roků (tj. týkalo by se jen žen/mužů na rodičovské).

Přísnější podmínky pro dohody v roce 2024

Především pro dohody o provedení práce (DPP) se od začátku roku 2024, chystají přísnější podmínky.

Nyní je možné, aby měl jeden člověk i několik souběžných dohod DPP. Všechny s příjmem do 10 000 Kč. V takovém případě se platí jen daň 15%, neplatí se sociální a zdravotní.

Od začátku července 2024, se ale budou všechny dohody evidovat u ČSSZ, a při překročení měsíčního limitu, se povinně odvede pojištění:

 • Příjem nad 25% průměrné mzdy (cca 10 500 Kč měsíčně) od jednoho zaměstnavatele
 • Příjem nad 40% průměrné mzdy (cca 17 500 Kč měsíčně) od více zaměstnavatelů

Pokud by někdo neoznámil, že má i jiné dohody, pak bude muset vše platit sám (i tu část povinných odvodů, kterou běžně platí zaměstnavatel).

Ne zcela nevýznamnou „náplastí“ pro dohodáře, ale bude nárok na placenou dovolenou, od začátku roku 2024, a další změny, které přináší novela zákoníku práce v roce 2023.

Omezení zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Od začátku roku 2024 se také omezuje daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů (firemní příspěvky na sport, kulturu a jiné volnočasové aktivity). Nově se zavádí maximální limit – do jedné poloviny průměrné mzdy. V roce 2024 tedy maximálně do 21 984 Kč za rok (cokoliv nad, by už podléhalo běžným odvodům).

 

Mohlo by vás také zajímat...