Kalkulačka: Výpočet PPM (mateřské) 2022

Pro výpočet PPM (peněžité pomoci v mateřství, neboli „mateřské“) je rozhodující hrubá mzda ze zaměstnání – obvykle za posledních 12 měsíců. Mateřská (PPM) je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. U hrubé mzdy do cca 35 tisíc korun je to 70% z hrubé mzdy.

Pro výpočet PPM (peněžité pomoci v mateřství, neboli „mateřské“) je rozhodující hrubá mzda ze zaměstnání – obvykle za posledních 12 měsíců. Mateřská (PPM) je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. U hrubé mzdy do cca 39,5 tisíc korun je to 70% z hrubé mzdy.

PPM je zkratka pro peněžitou pomoc v mateřství (lidově „mateřská“). Je to dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění během mateřské dovolené. Nárok na ni mají hlavně ženy (před porodem a po porodu), nebo i muži (jenom po porodu).

Na této stránce se podíváme na výpočet PPM v roce 2022. Připravili jsme zde aktuální kalkulačku, ve které si můžete spočítat, kolik byste dostali během mateřské.

Kalkulačka: Výpočet PPM v roce 2022

Kalkulačka mateřská 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Z čeho se provádí výpočet mateřské (PPM)?

U zaměstnanců se výpočet PPM provádí na základě hrubé mzdy z posledního zaměstnání. Nejprve se spočítá denní vyměřovací základ (obvykle z posledních 12 měsíců).

Do výpočtu denního vyměřovacího základu se zahrnují celkové hrubé příjmy za posledních 12 měsíců (měsíc, ve kterém je zahájena PPM se už nezapočítá). Výsledná suma se pak vydělí počtem kalendářních dní.

Při výpočtu se vyloučí tzv. „vyloučené dny“ –  to může být například doba (a příjem) během pracovní neschopnosti (například z důvodu rizikového těhotenství). Výsledný denní vyměřovací základ se pak redukuje.

Velmi zjednodušeně platí, že při hrubé mzdě do 39,5 tisíc korun měsíčně (a méně), je výsledná mateřská (PPM) ve výši 70%.

Při vyšší hrubé mzdě se uplatní redukční hranice. Ty platné pro rok 2022 jsou:

 • 1 redukční hranice 2022 = do 1298 Kč se započítá 100%
 • 2 redukční hranice 2022 = od 1298 Kč do 1946 Kč se započítá 60%
 • 3 redukční hranice 2022 = od 1946 do 3892 Kč se započítá 30%
 • Nad 3892 Kč se nezapočítá nic

Výsledkem výpočtu je redukovaný denní vyměřovací základ. Z něj se pak spočítá PPM, což je 70%.

Příklad výpočtu PPM u zaměstnance v roce 2022

Paní Nováková pracuje u stejného zaměstnavatele již delší dobu. Její průměrná hrubá mzda je 38 000 Kč měsíčně. Pro zjednodušení budeme uvažovat, že za posledních 12 měsíců pracovala a nemá žádné vyloučené dny:

 • Denní vyměřovací základ = (38 000 * 12)/365 = 1249,32 Kč / den

Redukce denního vyměřovacího základu

 • Do částky 1298 K4 se započítá 100% = 1249,32 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ bude = 1250 Kč (zaokrouhlí se)

Výpočet mateřské (PPM) 2022:

 • Mateřská je 70% = 875 Kč na jeden kalendářní den
 • Mateřská za měsíc = 26 250 Kč (za 30 dní)
 • Mateřská celkem = 171 500 Kč (28 týdnů, 196 dní)

Příklad výpočtu PPM při rizikovém těhotenství

Paní Dvořáková pracuje u zaměstnavatele, s hrubou mzdou 35 000 Kč. Poslední 3 měsíce, před začátkem mateřské je v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství:

 • Pro výpočet mateřské se bude počítat pouze její výplata = 9 * 35 000 Kč = 315 000 Kč
 • Celkový příjem se dělí počtem kalendářních dní, kdy nebyla v pracovní neschopnosti = 9 * 30 = 270 dní (je to zjednodušeno, správně bychom měli zohlednit to, že některé měsíce mají 31 dní)
 • Denní vyměřovací základ = 1150,68 Kč (denní vyměřovací základ se tedy nebude redukovat, protože do 1298 Kč se započítává 100%)

Výpočet mateřské po rizikovém těhotenství (70% z redukovaného základu):

 • Mateřská v roce 2022 na 1 den = 806 Kč
 • Mateřská za měsíc (30 dní = 24 1800 Kč
 • Mateřská celkem = 157 976 Kč (za 28 týdnů, 196 dní

Výpočet mateřské pokud má žena více zaměstnavatelů (více úvazků)

Pro výpočet PPM platí, že pokud má žena více zaměstnání, u kterých jí vzniká účast na nemocenském pojištění, pak je možné denní vyměřovací základ spočítat pro každé z těchto zaměstnání samostatně. Pouze ale, pokud jsou ve všech zaměstnáních splněny příslušné podmínky, pro nárok na PPM.

Denní vyměřovací základ vypočítaný pro jednotlivá zaměstnání (úvazky), by se pak sečetl a žena by měla nárok na celkovou PPM z obou zaměstnání.

To může být případ někoho, kdo pracuje na HPP v klasickém zaměstnání a k tomu má ještě brigádu na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Pak se mateřská počítá na základě příjmu z obou zaměstnání.

Mohlo by vás také zajímat...