Daňové přiznání 2024 – formulář ke stažení, termíny, vyřízení přes internet

Termín pro daňové přiznání vychází v roce 2024 na úterý 2. 4. 2024 (základní termín, kromě toho jsou i další termíny). Všichni OSVČ musí podávat daňové přiznání elektronicky. Formuláře pro daňové přiznání je možné najít na webu Finanční správy (ke stažení jako PDF, nebo i elektronické verze formulářů).

Termín pro daňové přiznání vychází v roce 2024 na úterý 2. 4. 2024 (základní termín, kromě toho jsou i další termíny). Všichni OSVČ musí podávat daňové přiznání elektronicky. Formuláře pro daňové přiznání je možné najít na webu Finanční správy (ke stažení jako PDF, nebo i elektronické verze formulářů).

Povinnost podat daňové přiznání, se netýká jenom firem nebo podnikatelů. Daňové přiznání je povinné i pro mnoho zaměstnanců (někdy i pro důchodce, nebo i pro další fyzické osoby).

Je pravda, že většina zaměstnanců se tím nemusí trápit (daně za ně řeší zaměstnavatel). V mnoha případech, si ale musí zaměstnanci řešit daňové přiznání sami. Platí to především pro příjmy nad 20 000 Kč z nájmu, z podnikání nebo jiné.

U podnikatelů je to celkem jasné – tam nemusí podávat daňové přiznání živnostníci s paušální daní (ani to neplatí vždy – je i řada výjimek, kdy i OSVČ a paušální daní musí podat přiznání). Nebo ti živnostníci, kteří mají příjmy do 50 000 Kč (pokud nevykazují daňovou ztrátu).

Daňové přiznání 2024 – formuláře ke stažení nebo online

Všechny daňové formuláře, je možné najít na webu finanční správy zde.

Formuláře – roční zúčtování daně pro zaměstnance 2024:

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – PDF formulář
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – online formulář
 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – PDF formulář
 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – online formulář

Formuláře – daňové přiznání 2024

Formuláře – daň z nemovitosti 2024

Jaké jsou termíny pro daňové přiznání v roce 2024?

V roce 2024, tak jako každý rok, je nutné vyřešit své daňové povinnosti vůči státu. Pro většinu běžných lidí, to může znamenat jednu (nebo více) z těchto 3 povinností:

 • Roční zúčtování daně
 • Daňové přiznání
 • Daň z nemovitostí

Termíny pro jednotlivé daně se liší (roli může hrát i forma, jakou se podává daňové přiznání) – viz informace níže nebo také kompletní daňový kalendář 2024.

1) Roční zúčtování daně 2024 (daňové přiznání pro zaměstnance)

Roční zúčtování daně se týká především zaměstnanců – za zaměstnance nebo dohodáře, řeší daně zaměstnavatel:

 • Termín pro žádost o roční zúčtování daně je 15. 2. 2024
 • Do 15. února 2024 musí být podepsáno i prohlášení poplatníka na rok 2024

Roční zúčtování ale neřeší zaměstnavatel za všechny zaměstnance. Někdy to není jeho povinnost.

Firma neřeší daně především v případě, že má zaměstnanec kromě výplaty v zaměstnání, ještě další příjmy „bokem“. Pokud jsou příjmy vyšší než 20 000 Kč, tak si řeší daňové přiznání sám.

Sám si musí daně řešit i zaměstnanec, která má více různých zaměstnání (více zaměstnavatelů) během jednoho kalendářního měsíce.

Pokud bylo více různých zaměstnání postupně za sebou (změna práce během roku), tak to řeší poslední zaměstnavatel.

Někdy za vás zaměstnavatel řeší daně, i když pro něj už nepracujete. Po skončení zaměstnání, můžete požádat o roční zúčtování, ještě v bývalém zaměstnání (pokud zatím nepracujete jinde a nemáte jiné příjmy).

2) Daňové přiznání 2024 (podnikatelé i běžné fyzické osoby)

Daňové přiznání se týká všech, kdo mají příjem 50 000 Kč za rok 2023 – daňové přiznání si řeší sami nebo to mohou delegovat na daňového poradce. V roce 2024 platí tyto termíny:

 • Termín pro podání daňového přiznání v papírové podobě je do 2. 4. 2024
 • Termín pro podání daňového přiznání v elektronické podobě je do 2. 5. 2024
 • Termín pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce je do 1. 7. 2024

Přiznání je nutné podat i v případě, že jsou příjmy nižší než 50 000 Kč, ale je uplatněna daňová ztráta.

Daně si řeší sami ti zaměstnanci, co mají příjem z podnikání, z nájmu, z prodeje nemovitostí, z daru. Limitem je 20 000 Kč za rok (zvýšilo se, dříve to bylo 6000 Kč).

Daňové přiznání nemusí podávat ti, kdo mají příjem jen z důchodu, z různých dávek (nemocenská, mateřská, rodičovská, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti).

Nebo ani ti, kdo mají jen příležitostné příjmy (do 30 000 Kč). Nebo ani ti, kdo mají jenom nějakou brigádu (DPP s příjmem do 10 000 Kč nebo DPČ s příjmem do 4000 Kč).

3) Daň z nemovitosti 2024

V roce 2024 se změnily podmínky, a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podávat více lidí. Dochází také ke zvýšení daně z nemovitosti.

 • Termín pro přiznání daně z nemovitostí je do 31. 1. 2024
 • Daň z nemovitosti se platí do 31. 5. 2024 (pokud je daň do 5000 Kč)

Jak vyřídit daňové přiznání přes internet a kdo má povinnost řešit daně elektronicky?

Již delší dobou, není nutné chodit s daňovým přiznáním na Finanční úřad. Vše se dá vyřídit přes internet, a je to poměrně jednoduché.

 • Pro OSVČ a právnické osoby, je povinné podat elektronické daňové přiznání
 • Pro běžné fyzické osoby, je podání daňového přiznání přes internet dobrovolné

Na webu finanční správy – Moje Daně, je možné přihlášení do online finančního úřadu. Zde je možné nejenom podat daňové přiznání, ale jsou zde případně vidět i nedoplatky na daních, stav zpracování dříve odeslaných dokumentů a mnoho dalšího.

Daňové přiznání je možné v elektronické podobě na finanční úřad poslat i přes datovou schránku. Kontaktní údaje a adresy datových schránek pro jednotlivé finanční úřady, je možné najít zde.

Pro většinu podnikatelů, je povinné podat daňové přiznání elektronicky. V minulém roce, nechat stát všem živnostníkům zřídit datovou schránku. Ten kdo má datovou schránku zřízenou ze zákona, ten má současně i povinnost podávat daňové přiznání elektronicky. Za „papírové“ daňové přiznání může být udělena pokuta.

Mohlo by vás také zajímat...