Jaká je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024 (pro zaměstnance i pro OSVČ)

Pří výpovědi v zaměstnání, po skončení podnikání, nebo i po rodičovské či nemocenské, může být nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Někdy je ale podpora jenom minimální. Nezaměstnaní mohu mít nárok i na další sociální dávky.

Pří výpovědi v zaměstnání, po skončení podnikání, nebo i po rodičovské či nemocenské, může být nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Někdy je ale podpora jenom minimální. Nezaměstnaní mohu mít nárok i na další sociální dávky.

Při výpovědi v zaměstnání, nebo i při ukončení podnikání, může být nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na podporu je nárok, i po skončení rodičovské nebo nemocenské. V některých případech, je ale podpora jenom minimální.

Zajímalo by vás, kolik je minimální podpora od Úřadu práce, na kterou je nárok po skončení zaměstnání, nebo i v dalších případech? A na co dalšího může mít nárok nezaměstnaný? V následujících odstavcích se to dozvíte!

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání v roce 2024?

Při ukončení zaměstnání (výpovědí nebo dohodou), může být nárok na podporu od Úřadu práce.

Musí být splněny příslušné podmínky, jako je minimální odpracovaná doba 12 měsíců za poslední dva roky, a případně i další.

Podpora v nezaměstnanosti (nebo i ta, na kterou je nárok při rekvalifikaci), se obvykle vypočítá z průměrného čistého příjmu v posledním zaměstnání:

  • První dva měsíce na ÚP je nárok na 65% z průměrného výdělku
  • Další dva měsíce na ÚP je nárok na 50% z průměrného výdělku
  • Zbytek doby (celkem 5 až 11 měsíců) je nárok na 45% z průměrného výdělku

V některých případech, je ale podpora snížena na 45% po celou dobu. Platí to pro situace, kdy bylo zaměstnání ukončeno dohodou nebo výpovědí od zaměstnance bez vážného důvodu.

Pro podporu v nezaměstnanosti je stanovena i maximální částka. V roce 2024 je to maximálně 24 608 Kč měsíčně (při rekvalifikaci to může být maximálně 27 578 Kč).

Jaká je minimální podpora v nezaměstnanosti při výpovědi ze zaměstnání v roce 2024?

Minimální podpora (na rozdíl od té maximální), ale není stanovena. Záleží tedy na výši příjmu ze zaměstnání.

Pokud někdo v zaměstnání pracuje jenom za minimální mzdu, pak se mu podpora vypočítá jenom z této minimální mzdy.

Minimální hrubá výplata je v roce 2024 ve výši 18 900 Kč. Pokud by se jednalo o bezdětného zaměstnance, tak to znamená minimální čistou mzdu 16 441 Kč.

Podpora vypočítaná z této minimální mzdy, by vycházela cca 10 700 Kč měsíčně (první dva měsíce, pak by to bylo méně).

Kolik je podpora při práci na poloviční úvazek?

Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok i po skončení zaměstnání na poloviční úvazek. Nebo při ukončení práce na dohodu o pracovní činnosti (a někdy i u dohody o provedení práce).

Pokud je v zaměstnání se zkráceným úvazkem jenom nízký příjem, pak bude i adekvátně nízká podpora v nezaměstnanosti.

Pokud by někdo pracoval na poloviční úvazek, s výplatou odvíjející se od minimální mzdy (tj. za 9 450 Kč měsíčně), pak by se podpora počítala jenom z toho nízkého příjmu, a byl by nárok jenom na „pár“ tisíc korun měsíčně.

Jaká je minimální podpora po rodičovské nebo po nemocenské v roce 2024?

Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok i po skončení rodičovské, po skončení dlouhodobé nemocenské, nebo po skončení péče o jinou osobou (a v dalších případech, kdy se nejedná o ukončení zaměstnání).

V takových případech (pokud není možné doložit průměrný výdělek), je nárok jenom na minimální podporu, která se vypočítá z průměrné mzdy v ČR.

V roce 2024, se pro výpočet minimální podpory, používá průměrná mzda 42 427 Kč. První dva měsíce je nárok na 15% z této průměrné mzdy, další dva měsíce je nárok na 12% a po zbytek doby je to jenom 11%.

Minimální podpora po rodičovské nebo nemocenské:

  • 6 365 Kč za první a druhý měsíc
  • 5 092 Kč za třetí a čtvrtý měsíc
  • 4 667 Kč po zbytek doby

Kolik je minimální podpora od Úřadu práce, při ukončení podnikání OSVČ?

I podnikatelé (živnostníci, OSVČ), mohou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na podporu je nárok jak při ukončení podnikání, tak při přerušení živnosti.

Výpočet podpory pro OSVČ, se provádí mírně odlišným způsobem. Podnikatelé nedostávají výplatu. Podpora se u nich vypočítá z vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

Pokud podnikatel platí jenom minimální zálohu na sociální pojištění (v roce 2024 je to 3852 Kč), pak má vyměřovací základ 13 191 Kč. Podpora v nezaměstnanosti se pak vypočítá z této minimální částky.

Minimální podpora pro OSVČ:

  • 8 574 Kč za první a druhý měsíc
  • 6 596 Kč za třetí a čtvrtý měsíc
  • 5 936 Kč po zbytek doby

Pokud podnikatel platí vyšší odvody na sociální pojištění, pak má nárok i na vyšší podporu v nezaměstnanosti. I pro OSVČ platí, že maximální podpora může být v roce 2024 jenom 24 608 Kč.

Na co dalšího má nárok nezaměstnaný na Úřadu práce?

Pokud někomu vychází jenom minimální podpora, nebo mu už skočil nárok na výplatu podpory, a je tedy bez příjmu, pak může být nárok i na různé sociální dávky.

Většina sociálních dávek, se vyřizuje na Úřadu práce. Při nízkém příjmu, může být nárok například na přídavky na bydlení nebo i na příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima). Může být nárok i na dětské přídavky, nebo i na další sociální dávky.

O tom, na jaké sociální dávky může mít konkrétní nezaměstnaný nárok, je nejlepší se informovat přímo na Úřadu práce. U jednotlivých sociálních dávek, platí odlišné podmínky. Zpravidla hraje roli výše příjmu (nemusí to ale být jediná podmínka).

Mohlo by vás také zajímat...